JAUNUMS LATVIJĀ! Ķermeniska metode- PLAYFIGHT

Playfight ir  inovatīva somatiskā metodoloģija, kas izmanto apzinātību darbā ar ķermeni un emocijām, kā arī attīsta mākslu godīgai komunikācijai.

 Tas ir instruments emociju izteikšanai gan fiziskā, gan verbālā līmenī. Tā ir metodika, kas ļauj būt pašam ar sevi, ļaut sev paust emocijas (verbāli un neverbāli), bez vardarbības izpaust dusmas un noteikt robežas , kā neizbēgt no konfliktiem, un atrast abpusēji izdevīgus risinājumus konfliktos, konstruktīva spēka izmantošana utt. Tā ir cilvēku savstarpējo attiecību laboratorija.

Šī metode ir iemiesota mācīšanās

pieeja, kur ķermenis tiek nolikts galvenā lomā šajā mācību procesā, kur ķermenis tiek uzskatīts par svarīgu elementu, lai izpētītu jautājumu, kas/kāds cilvēks ir?

Tā ir vērsta uz sevis apzināšanās paplašināšanu, ķermeņa apzināšanos, rosina mainīties un veidot dziļāku saikni ar sevi un citiem.

Viss ir savstarpēji saistīts. Tātad vairāk maņu iesaistīšana uzlabo mācīšanos un izziņu, un pētot dažādas iemiesotas pieejas, izmantojot kustības un pārdomas, tas var palīdzēt uzņemties atbildību par savu dzīvi. Plus tā ir iekļaujoša, daudzveidīga, viegla, radoša un rotaļīga.

Playfight sastāv no: apzinātības prakses caur kustībām, elpošanu, meditāciju, koncentrēšanos un spēles, kura prasa reakciju;  rotaļu cīņas kā neverbālas fiziskās spēles veidā;  kopīgais dalīšanās aplis, kā droša telpa personīgai verbālai apmaiņai un pārdomām.

Playfight apvieno spēli, spēka un svara mijiedarbību un apzinātību.

1) Spēka un svara mijiedarbība vai primārā cīņa, lai atmodinātu ķermeņa inteliģenci, izmantojot spēku drošā un cieņpilnā veidā;

2) Spēle, lai no jauna atklātu sevi. Lai būtu mazāk nopietni un vairāk rotaļīgi, priecīgi un dzīvi;

3) Apzinātība, lai vērotu notiekošo dziļākā līmenī un būtu patiesāki.

Playfight kalpo kā projekcijas audekls, kur dalībnieki parasti atpazīst līdzīgas situācijas savā ikdienas dzīvē. Lai viņi varētu pārdomāt šīs situācijas arī savās ikdienas gaitās. Izmantojot šīs zināšanas, dalībnieki var arī piedzīvot Playfight ar nolūku mēģināt atrisināt situāciju / dialogu citādi.

Kādi ir ieguvumi?

Emocionālā un mentālā veselība

Nodarbības var palīdzēt radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, un tā var veicināt labāku emocionālo un mentālo veselību, kā arī mazināt stresu un trauksmi.

Kognitīvās spējas

Nodarbības var palīdzēt radīt apzinātāku un mierīgāku prātu, kas var veicināt labākas kognitīvās spējas, piemēram, palielināt koncentrēšanās un uzmanības spējas ikdienā.

Droša telpa

Nodarbības var palīdzēt izlādēt emocijas, gūt atvieglojuma sajūtu, pieredzēt nevardarbīgu komunikāciju un dot iespēju mācīties uzticēties esošajai videi, lai izteiktos gan verbāli, gan neverbāli


Šobrīd Playfight notiek  Rīgā vienu reizi mēnesī.
Nākamais pasākums 11. februārī , svētdienā, no plkst. 16:00 līdz 20:00

                                 Pieteikties                                 


Kārlis Laizāns 

darbojas ar bērniem jau vairāk kā 8 gadus. Kopā ar bērniem izzinot pārgājiena takas un dabas noslēpumus, veicinot savstarpējo sadarbību un saliedētību. Darbnīcās palīdzot bērniem nospraust veselīgas robežas un izteikt savas emocijas. Pats aizraujas ar kustību un deju, un ar prieku ar šo dalās ar bērniem, kas iegūst kustēšanās prieku, attīsta radošumu un ķermenisko komunikāciju. Nodod zināšanas vai prasmes bērniem caur savu piemēru un pieredzi. Playfight metode ir fantastiska savā daudzpusībā. Emocijas, ķermeniskais kontakts, savstarpēja vienošanās, sociālā/ grupas dinamika, ieklausīšanās sevī/ citos, savu vēlmju izpaušana, būšana grupas centrā, ļaušana būt pašam sev – šis kokteilis aizrauj mani un bērnus!

Laura Freimane

deju un kustību terapeite, kā arī Apzinātās elpošanas pasniedzēja/gide. Viņas izziņas un pilnveidošanās ceļš ir gana ilgs un bagāts. Katra prakse ir devusi brīvību ķermenī, mierīgāku prātu un lielāku skaidrību par saviem mērķiem un izvēlēm. Satiekoties ar Playfight metodi, radās lielāka pārliecība savam spēkam. Tā ir tik iemiesota un daudzpusīga metode, ka radās vēlme ar to dalīties, jo sava spēka apzināšanās nevis noliegšana ir labs sākums, lai mazinātu iekšējās bailes nodarīt pāri, agresiju un celtu pašvērtējumu, kā arī empātiju. Savukārt ļaujoties rotaļīgumam, tas var izrādīties citādāks nekā iepriekš likās, jo neesot pieklājīgam, bet joprojām jutīgam, parādās dzīves garša

Pieteikties Playfight